Dokumenty

docemnty - 7islands

Poniżej znajduje się lista dokumentów, z którymi warto się zapoznać. W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt na adres email:

Lista dokumentów

1 Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki
2 Gwarancja ubezpieczeniowa
3 Warunki uczestnictwa
4 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży
5 Pakiety oraz kwoty ubezpieczen
6 Certyfikat Polskiej Izby Turystyki
7 Certyfikat Krajowego Rejestru Długów
8 Linie lotnicze
9 Dane firmy / konto bankowe
10 Instrukcja postępowania w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku
11 Placówki medyczne w Grecji
12 Placówki medyczne w Hiszpanii
13 Regulamin Mini Klubu 7FRIENDS
14 Certyfikat PZOT
15 Informacja dotycząca taksy klimatycznej w Grecji.
16 Zasady Przetwarzania Danych Osobowych
17 Formularze Szkodowe ERV